καθαρή

Πώς θα φυλάξουμε καθαρή την καρδιά μας

Απρίλιος 21, 2016 στις 19:10 μμ

Ο Θεός θέλει ολόκληρη την καρδιά μας καθαρή, κι όχι μόνο ένα μέρος. Κανένα μέρος της καρδιάς μας να μη […]

Γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης: Αγάπη καθαρή

5
Νοεμβρίου 29, 2013 στις 10:30 πμ

Αυτός, που αγαπά τον πλησίον του με την αληθινή, τη σύμφωνη με το θέλημα του Θεού αγάπη, νοιώθει μέσα του […]

Ποια είναι η καθαρή ψυχή;

15
Απρίλιος 27, 2013 στις 17:11 μμ

Είναι η ψυχή που είναι γεμάτη φως και καθόλου σκότος… Είναι η ψυχή που είναι αγνή οπό την πορνεία… Είναι […]

Ποια είναι η καθαρή ψυχή;

15
Απρίλιος 27, 2013 στις 17:11 μμ

Είναι η ψυχή που είναι γεμάτη φως και καθόλου σκότος… Είναι η ψυχή που είναι αγνή οπό την πορνεία… Είναι […]

Ποια είναι η καθαρή ψυχή;

1
Απρίλιος 22, 2013 στις 5:13 πμ

Είναι η ψυχή που είναι γεμάτη φως και καθόλου σκότος… Είναι η ψυχή που είναι αγνή οπό την πορνεία… Είναι […]

Ποια είναι η καθαρή ψυχή;

1
Απρίλιος 22, 2013 στις 5:13 πμ

Είναι η ψυχή που είναι γεμάτη φως και καθόλου σκότος… Είναι η ψυχή που είναι αγνή οπό την πορνεία… Είναι […]