κάλυψαν

«Οι απαντήσεις που πήρα από τον διάβολο, δεν με κάλυψαν»

Απρίλιος 20, 2016 στις 15:05 μμ

Του Βασιλείου Χ. Στεργιούλη, Θεολόγου Πολλοί παραλληλίζουν τις ανατολικές θρησκείες και τις πρακτικές τους με την ορθόδοξη άσκηση και πνευματικότητα. […]