Ι.Μ.ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

Εγκαίνια της εκ βάθρων ανακαινισθείσης Ιεράς Μονής Αγίας Ζώνης Βλαμάτης Σάμου

1
Ιούνιος 6, 2013 στις 13:32 μμ

Με αισθήματα ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας προς τον εν Τριάδι προσκυνούμενον Θεόν επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε ότι την Κυριακήν 16ην Ιουνίου […]

Εγκαίνια της εκ βάθρων ανακαινισθείσης Ιεράς Μονής Αγίας Ζώνης Βλαμάτης Σάμου

1
Ιούνιος 6, 2013 στις 13:32 μμ

Με αισθήματα ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας προς τον εν Τριάδι προσκυνούμενον Θεόν επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε ότι την Κυριακήν 16ην Ιουνίου […]