ιωτα

Τι συμβολίζει το χέρι του Ιερέα που ευλογεί;

1
Νοεμβρίου 15, 2013 στις 21:39 μμ

Με αυτόν τον τρόπο ο Ιησούς ευλογούσε την ημέρα της αναλήψεώς Του. «Καί αφού σήκωσε τα χέρια Του, ευλόγησε και […]