ιωάνης κλίμακρος

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 10 Απριλίου 2016

Απρίλιος 10, 2016 στις 4:15 πμ

(Κυριακὴ Δ’ τῶν Νηστειῶν – Ἰωάννου τῆς Κλίμακος) – ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Θ´ 17 – 31 Καὶ ἀποκριθεὶς εἷς ἐκ τοῦ […]