ισχύς

«Η επιφοιτήσασα ισχύς»

1
Ιούνιος 23, 2013 στις 13:08 μμ

Του Μητροπολίτου Καστορίας κ.Σεραφείμ «Την μεθέορτον πιστοί και τελευταίαν εορτήν εορτάσωμεν φαιδρώς αύτη εστί Πεντηκοστή, επαγγελίας συμπλήρωσις και προθεσμία». Ψάλλει, […]