ΙΣΡΥΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης, ιδρυτής Λαύρας Αγίου Όρους

Μάρτιος 14, 2013 στις 17:45 μμ

«Μοναχισμός και Αγιότητα στο Βυζάντιο» – Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης, ιδρυτής Λαύρας Αγίου Όρους Μιχαήλ Απ. Ζαφείρης, Φοιτητής Ιστορικού και Αρχαιολογικού […]