Ισλαμικά φροντιστήρια Άγκυρας στην μουσουλμανική μειονότητα

Ισλαμικά φροντιστήρια Άγκυρας στην μουσουλμανική μειονότητα, τέλος!

.
Ιανουάριος 15, 2014 στις 13:00 μμ

Toποθετήθηκαν οι 23 πρώτοι μουσουλμάνοι ιεροδιδάσκαλοι σε δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκης προκειμένου να διδάξουν το […]