Ιερά Σκήτη

Δέκα άγνωστοι και ανώνυμοι Άγιοι

1
Οκτώβριος 17, 2012 στις 7:03 πμ

Ό Κύριλλος Μοναχός, Γέροντας της Καλύβης «Τίμιος Σταυρός» των καλλιτεχνών αγιογράφων Ανανιαίων και Δίκαιος της Ιεράς Σκήτης της Άγιας Αννης, […]