Ιδόντες

«Ιδόντες Αυτόν οι μαθηταί επί την θάλασσαν περιπατούντα»

15
Αύγουστος 26, 2013 στις 11:40 πμ

Του Μιχαήλ Χούλη, Θεολόγου «Έχετε θάρρος, Εγώ είμαι. Μη φοβάστε» (Μθ. 14,27) Αμέσως μετά το θαυματουργικό χορτασμό πλέον των 5.000 […]