Ιδού

Ιδού βαδίζω προς Θείαν Κοινωνίαν

15
Αύγουστος 22, 2013 στις 6:57 πμ

Του Δημητρίου Π. Λυκούδη για το «Αγιορείτικο Βήμα» «Αμήν αμήν λέγω υμίν, εάν μη φάγητε την σάρκα του Υιού του […]