θύμηση

Κύριε η θύμησή Σου θερμαίνει την ψυχή μου

Απρίλιος 18, 2016 στις 17:53 μμ

Φιλάνθρωπε Κύριε, πώς δε λησμόνησες τον αμαρτωλό δούλο σου, αλλά γεμάτος έλεος με είδες από τη δόξα σου και μου […]