θωρηκτό

Ποιός ο λόγος πού ο Θεός δέν έχει δώσει ακόμα τήν Πόλη πίσω στούς Έλληνες;

1
Ιούνιος 22, 2013 στις 12:28 μμ

«Γέροντα, τού είπα, έχω τήν εξής απορία: οι μάρτυρες τού Ελληνικού Γένους καί τής Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας υπερβαίνουν τά δέκα […]