θριάσιο

Ανεξιχνίαστες οι βουλές του Θεού

15
Ιανουάριος 21, 2014 στις 9:45 πμ

Κάποιος αββάς που ασκήτευε και είχε παρρησία στο Θεό, τον παρακαλούσε με δάκρυα να του φανερώσει τον τρόπο που ο […]