θλιβερά

Τα λυπηρά γεγονότα στη ζωή μας είναι φάρμακα ψυχής!

1
Νοεμβρίου 20, 2013 στις 5:51 πμ

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής Τα λυπηρά γεγνότα,που συμβαίνουν στην ζωή μας, συμβαίνουν για να παιδαγωγηθούμε, ή για να συγχωρηθούν παλιά […]