θεοφλια

Γόρτυνος Ιερεμίας: Μία νέα γέννηση είναι σαν την δημιουργία της Εύας από την πλευρά του Αδάμ

1
Νοεμβρίου 17, 2013 στις 8:15 πμ

Κυριακάτικο εγκύκλιο κήρυγμα Συμπόσιον των δέκα παρθένων ή περί Αγνείας του Μεθοδίου Ολύμπου (3) Β´ Λόγος. Ομιλεί η παρθένος Θεοφίλα […]