Θεομητορική

Προσευχή στην Θεομητορική εικόνα της Παναγίας «Άξιον εστί»

15
Ιούνιος 13, 2013 στις 7:14 πμ

Ώ Δέσποινα, Θεονυμφε Κόρη, Άλοχε Μήτηρ, Απείρανδρε Τροφέ τού Θεού Λόγου, θαύμα υπερφυέστατον φύσεως, ουράνιε σκηνή τού Υψίστου, υπέρτατέ της […]