ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

«Διάλογοι θεολογίας και ψυχολογίας»

1
Φεβρουάριος 8, 2013 στις 15:32 μμ

Η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών σε συνεργασία με την Κοινωφελή Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων «Πορεία Υγείας» και με τον Σύνδεσμο Νέων της […]