ΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Γιατί Προσκυνούμε τα Άγια Λείψανα;

1 Ιουλίου, 2016 στις 6:36 πμ

Πιστεύουμε πως το σώμα του ανθρώπου, που προσλαμβάνεται στην Εκκλησία, γίνεται δοχείο της άκτιστης θείας ενέργειας, χριστοφόρο και πνευματοφόρο:

Το άκτιστο φως είναι ως προς την φύση του θεία ενέργεια

1
22 Ιουλίου, 2013 στις 15:21 μμ

Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου Σαχάρωφ Ο Θεός, όντας φως στο οποίο «σκοτία ουκ στιν ουδεμία», εμφανίζεται πάντοτε στο φως και ως φως. […]