Θαύμα ενός ευλαβούς πλοιάρχου

Θαύμα ενός ευλαβούς πλοιάρχου

Αύγουστος 28, 2014 στις 10:57 πμ

Έκραξε μεγαλόφωνα «δόξα Σοι, Χριστέ, ο Θεός ημών» Ο αββάς Γρηγόριος ο αναχωρητής μας διηγήθηκε τα εξής: «Στο πλοίο, καθώς […]