Θέλω να γίνω τηλεόραση…

Θέλω να γίνω τηλεόραση…

.
Αύγουστος 7, 2013 στις 12:30 μμ

Η δασκάλα ζήτησε από τα παιδιά να γράψουν έκθεση με θέμα: «Τι θα ζητούσα από το Θεό». Ένας μαθητής έγραψε: Θεέ […]