Η Σοφία του Θεού

Η Σοφία του Θεού

.
Ιανουάριος 7, 2014 στις 15:30 μμ

Ένας Θεός που ποιεί τα πάντα καινά μακαρίζοντας όσους πεινούν και διψούν δικαιοσύνη. Χάρις, Δόξα και Έλεος: ως αλάτι της […]