Η «Σιδηρά κυρία» της Μόσχας ανοίγει τον δρόμο για επενδύσεις στην Ελλάδα

Η «Σιδηρά κυρία» της Μόσχας ανοίγει τον δρόμο για επενδύσεις στην Ελλάδα

.
Σεπτέμβριος 17, 2013 στις 4:00 πμ

Μηνύματα αισιοδοξίας από τη Μόσχα… Την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για τις εποικοδομητικές συνομιλίες και διαπραγματεύσεις που είχε με τον πρωθυπουργό […]

Η «Σιδηρά κυρία» της Μόσχας ανοίγει τον δρόμο για επενδύσεις στην Ελλάδα

.
Σεπτέμβριος 17, 2013 στις 4:00 πμ

Μηνύματα αισιοδοξίας από τη Μόσχα… Την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για τις εποικοδομητικές συνομιλίες και διαπραγματεύσεις που είχε με τον πρωθυπουργό […]