Η προσευχή του δικαίου έχει μεγάλη δύναμη!

Η προσευχή του δικαίου έχει μεγάλη δύναμη!

Ιούλιος 21, 2014 στις 9:33 πμ

Η προσευχή του δικαίου έχει μεγάλην δύναμιν εις τα αποτελέσματά της Αδελφοί, ως υπόδειγμα κακοπαθείας και υπομονής, πάρετε τους προφήτας, […]