Η πνευματική ζωή του ιερέα

Η πνευματική ζωή του ιερέα

,
Μάρτιος 1, 2013 στις 14:00 μμ

Στη χριστιανική ζωή μιλούμε συχνά για πνευματικότητα και για πνευματικούς ανθρώπους. Αλλά ποιοί ακριβώς είναι οι πνευματικοί άνθρωποι; Ας αφήσουμε […]

Η πνευματική ζωή του ιερέα

,
Μάρτιος 1, 2013 στις 14:00 μμ

Στη χριστιανική ζωή μιλούμε συχνά για πνευματικότητα και για πνευματικούς ανθρώπους. Αλλά ποιοί ακριβώς είναι οι πνευματικοί άνθρωποι; Ας αφήσουμε […]