Η παρηγορία του Θεού και των ανθρώπων.

Η παρηγορία του Θεού και των ανθρώπων.

.
Ιανουάριος 17, 2014 στις 12:50 μμ

Δύο άνθρωποι συμφώνησαν και έγιναν ασκητές. Έκαναν μεγάλη άσκηση κι έζησαν ενάρετη ζωή. Ο ένας συνέβη να γίνει ηγούμενος κοινοβίου. […]