Η πίστη στον Θεό ως Πρόσωπο

Η πίστη στον Θεό ως Πρόσωπο

.
Δεκέμβριος 23, 2013 στις 13:50 μμ

Ο Θεός δεν είναι το συμπέρασμα σε μιά σειρά συλλογισμών, η λύση σ’ ένα μαθηματικό πρόβλημα… Στο «Σύμβολο της Πίστεως» […]