Η νηστεία και η προσευχή ενισχύουν τον προσωπικό αγώνα του καθένα για την αγιότητα

Η νηστεία και η προσευχή ενισχύουν τον προσωπικό αγώνα του καθένα για την αγιότητα

.
Νοεμβρίου 28, 2013 στις 15:15 μμ

Επειδή τέτοιος είναι ο Κύριος μας, σ’ αυτόν ας καταφεύγουμε πάντοτε και αυτόν μόνο ας προσκαλούμε για βοηθό και θα […]