Η μεσοβυζαντινή ναοδομία του Αγίου Όρους

Η μεσοβυζαντινή ναοδομία του Αγίου Όρους…

Απρίλιος 24, 2014 στις 13:00 μμ

Παρά την αναμφισβήτητα μεγάλη σημασία της αγιορείτικης ναοδομίας στα πλαίσια της μεσοβυζαντινής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής αυτή παραμένει ως σήμερα ελλιπώς μελετημένη […]