Η «Θρησκεία των ηθοποιών» και η Ελληνική Ορθοδοξία

Η «Θρησκεία των ηθοποιών» και η Ελληνική Ορθοδοξία

.
Ιανουάριος 15, 2013 στις 16:04 μμ

Του Νίκου Χειλαδάκη Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μία αύξηση του φαινομένου της εμφάνισης  διαφόρων ξένων χριστιανικών ιεραποστολών, προτεσταντικού τύπου, […]

Η «Θρησκεία των ηθοποιών» και η Ελληνική Ορθοδοξία

.
Ιανουάριος 15, 2013 στις 16:04 μμ

Του Νίκου Χειλαδάκη Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μία αύξηση του φαινομένου της εμφάνισης  διαφόρων ξένων χριστιανικών ιεραποστολών, προτεσταντικού τύπου, […]