Η ενορία ως πνευματική οικογένεια

Η ενορία ως πνευματική οικογένεια

Ιούλιος 4, 2014 στις 7:33 πμ

Στην ενορία του ο Χριστιανός λαμβάνει πείρα ότι η Εκκλησία δεν είναι κάτι το γενικό, αόριστο… Η ενορία, ως συγκεκριμένη […]