Η δικαιοκρισία του Θεού

Η δικαιοκρισία του Θεού

.
Μάρτιος 5, 2013 στις 13:40 μμ

Όσιος Νηφων Επίσκοπος Κωνσταντιανής Γλυκύτητα και σοφία στάζουν τα λόγια σου, του είπανε με θαυμασμό οι συνομιλητές του. Πόσο αληθινός […]

Η δικαιοκρισία του Θεού

.
Μάρτιος 5, 2013 στις 13:40 μμ

Όσιος Νηφων Επίσκοπος Κωνσταντιανής Γλυκύτητα και σοφία στάζουν τα λόγια σου, του είπανε με θαυμασμό οι συνομιλητές του. Πόσο αληθινός […]