Η Βουλή της Ένωσης των Λαϊκών Δημοκρατιών ψήφισε το Σύνταγμα της Νοβορωσίας

Η Βουλή της Ένωσης των Λαϊκών Δημοκρατιών ψήφισε το Σύνταγμα της Νοβορωσίας

Ιούλιος 16, 2014 στις 11:03 πμ

Η Βουλή της Ένωσης των Λαϊκών Δημοκρατιών ενέκρινε τις τροποποιήσεις στο Σύνταγμα του ομοσπονδιακού κράτους, ψήφισε μια σειρά από σημαντικούς […]