ευχαριστιακό τραπέζι

Συμμετοχή στο ευχαριστιακό τραπέζι

Αύγουστος 22, 2016 στις 14:33 μμ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ «Ενέγκαντες τον μόσχον τον σιτευτόν θύσατε και φαγόντες ευφρανθώμεν». Όπως ο άσωτος γιός, έτσι και μεις, […]

Συμμετοχή στο ευχαριστιακό τραπέζι

Ιούνιος 1, 2016 στις 15:05 μμ

του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκταρίου «Ενέγκαντες τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν θύσατε καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν». Όπως ο άσωτος γιός, έτσι και μεις, […]