Ευχή μπροστά στον Πανάγιο Τάφο

Ευχή μπροστά στον Πανάγιο Τάφο

Απρίλιος 29, 2016 στις 19:10 μμ

Του π. Μητροφάνου, φύλακα Παναγίου Τάφου Κύριε Ιησού Χριστέ, ό Θεός ημών, ό Άναστάς εκ νεκρών, πρόσδεξαι ημών τας εύχάς […]