Ευχή εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν

Ευχή εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν

Ιούνιος 3, 2016 στις 15:05 μμ

Δέσποτα Χριστέ, ο Θεός, ο τοις πάθεσί σου τα πάθη μου θεραπεύσας, και τοις τραυμασί σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, […]