Ευπρέπιος

Ο αββάς Ευπρέπιος

15
Ιούλιος 29, 2013 στις 8:52 πμ

Είπε ο αββάς Ευπρέπιος: «Εφόσον παραδέχεσαι ότι ο Θεός είναι αξιόπιστος και δυνατός, πίστευέ Τον και θα μετέχεις στις ευλογίες […]