Ευλογείτε

«Ευλογείτε και μη καταράσθε»

15
Δεκέμβριος 9, 2013 στις 8:45 πμ

Με ρώτησε κάποιος: « Αυτό που ψάλουμε την Μεγάλη Σαρακοστή ,το “ Πρόσθες αυτοίς κακά, Κύριε, τοις ενδόξοις της γης […]

Eυλογειτε

1
Αύγουστος 6, 2013 στις 5:12 πμ

«Πάντων υμών μνησθείη Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία Αυτού πάντοτε…’ Καθώς ο ιερέας περνά μέσα από το λαό, κρατώντας […]