ευλαβείς

Ποια είναι η αιτία που οι δίκαιοι έχουν θλίψεις σ’ αυτόν τον κόσμο και οι αμαρτωλοί άνεση

1
Σεπτέμβριος 5, 2013 στις 5:19 πμ

«Μή παραζήλου εν πονηρευομένοις, μή δέ ζήλου τούς ποιούντας τήν ανομίαν, ότι ωσεί χόρτος ταχύ αοξηρανθήσονται» , λέει ο προφήτης […]