ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 7 Αυγούστου 2016

Αύγουστος 7, 2016 στις 3:52 πμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Θ΄ Ματθαίου 27-35 Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες· Ἐλέησον ἡμᾶς, […]