ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 25 Σεπτεμβρίου 2016

Σεπτέμβριος 25, 2016 στις 4:39 πμ

(Ἡ θαυμαστὴ ἁλιεία καὶ οἱ πρῶτοι μαθηταί)– ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ε´ 1-11 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ τοῦ […]