ευαγγελίου

Λουκάς ο Ευαγγελιστής και Απόστολος

1
Οκτώβριος 18, 2013 στις 5:34 πμ

Του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου, δασκάλου Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ: Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, συγγραφέας του ομώνυμου Ευαγγελίου […]