Ευαγγέλιο της Κυριακής 3 Απριλίου 2016

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 3 Απριλίου 2016

Απρίλιος 3, 2016 στις 3:32 πμ

(Κυριακὴ Γ’ τῶν Νηστειῶν – Σταυροπροσκυνήσεως) – ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ η’ 34-38, Θ’ 1 Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς […]