ευαγγέλιον της ευημερίας

«Το ευαγγέλιον της ευημερίας»

Ιούνιος 3, 2016 στις 14:23 μμ

Μία ακόμη διαστρέβλωσις του Ευαγγελίου Με τον όρο «Ευαγγέλιο της ευημερίας» (Prosperity Gospel) στον χαοτικό χώρο των Νεοπεντηκοστιανικών – Χαρισματικών […]