Ευάγριος

Περί Προσευχής

15
Ιούλιος 2, 2012 στις 12:53 μμ

Είπε ο αββάς Ευάγριος: “Είναι μεγάλη υπόθεση να προσεύχεται ο άνθρωπος χωρίς να περισπάται και μεγαλύτερη είναι να ψάλλει χωρίς […]