Ετήσιος

Ετήσιος Οδηγός Νηστείας

15
Μάρτιος 8, 2013 στις 9:10 πμ

Α’. Άνευ ελαίου. 5 Ιανουαρίου, Παραμονή Θεοφανείων. 29 Αυγούστου, Αποτομή κεφαλής του τιμίου Προδρόμου. 14 Σεπτεμβρίου, Ύψωσις τιμίου Σταυρού.