ΕΣΧΑΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ

Αγία Γραφή, η πρώτη Εκκλησία, 2013 και τα έσχατα της Αποκάλυψης

1
Σεπτέμβριος 17, 2013 στις 16:57 μμ

Πρεσβυτέρου Αθανασίου Μηνά Είπεν ο Κύριος: «Καί εάν θέλητε και εισακούσητέ μου, τα αγαθά της γης φάγεσθε· εάν δε μη θέλητε, […]