ερημήτης

Μοναχός Τρύφων ερημήτης της Καψάλας – Ρουμάνοι Αγιορείτες μοναχοί

Ιούνιος 13, 2013 στις 7:47 πμ

Απεκάλυψε καί στούς λαϊκούς Χριστιανούς αρκετά από τά προβλήματά τους. Δέν μέ συνεκίνησαν μόνον τά προγνωστικά καί προορατικά του χαρίσματα, […]