επτώχευσαν

«Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν»

15
Οκτώβριος 19, 2013 στις 11:24 πμ

«Πλούσιοι κατάντησαν στη φτώχεια και πείνασαν όσοι όμως ζήτησαν με πόθο τον Κύριο και στήριξαν σ’ Αυτόν τις ελπίδες τους, […]