Επιποθεί

Επιποθεί η ψυχή μου τον Θεό και Τον ζητώ με δάκρυα!

Απρίλιος 12, 2016 στις 17:52 μμ

Εύσπλαχνε Κύριε, Εσύ βλέπεις την πτώση μου και την θλίψη μου. Ταπεινά όμως παρακαλώ το έλεος Σου: Δώσε σε εμένα […]